Tarımsal destekleme politikaları ve Türkiye' de uygulamalar (1990 ve sonrası dönem) için kapak resmi
Başlık:
Tarımsal destekleme politikaları ve Türkiye' de uygulamalar (1990 ve sonrası dönem)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
45545T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 201 y. : tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmanın amacı, yeni destekleme politikalarının başarı düzeyini belirlemektir. Bu amaçla destekleme politikaları, 1990-2001 ve 2001 sonrası olmak üzere, iki dönem halinde ele alınıp incelenecektir. Daha sonra bu iki dönem politikalarının sonuçları, tarım kesiminin gelir düzeyi, üretim ve verimlilik, gıda güvencesi ve dış ticaret gibi dört temel amaç açısından belirlenip karşılaştırılacaktır. Çalışmada, 2001 sonrasında izlenen tarımsal destekleme politikalarının önceki döneme kıyasla, ele alınan dört temel amaç açısından başarısız kabul edilemeyeceği; ancak, arz açığı olan ürünler ve gıda güvencesi konularında destekleme politikalarından kaynaklanan bir takım sorunların bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45545.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45545 45545 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order