Yargı kararları ışığında gümrük müsteşarlığının kolluk yetkisinin kapsam ve önemi için kapak resmi
Başlık:
Yargı kararları ışığında gümrük müsteşarlığının kolluk yetkisinin kapsam ve önemi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
47012T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 115 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez( Yüksek Lisans)
Özet:
Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinin uygulandığı bir toplumda, devlet insanların huzur ve toplumun düzeni için bir hizmet aracı olmustur. Bu hizmet aracı olarak, kolluk da düzen ve asayisi sağlayan bir birim olarak devletin yapılanması içinde yer almaktadır. Böyle bir toplumda kolluk kendisine tanınmıs yetkileri kullanırken; insan haklarına saygı göstermesi, kendini hukuk kuralları ile bağlı görmesi, vücut bulduğu devletinin mesruiyetini ve güvenini arttırır. Kolluk yetkilerinin kullanılması, zorunlu olarak birçok temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle kolluk personelinin, kolluk yetkilerinin yasal dayanaklarını ve sınırlarını çok iyi bilmesi gerekir. Arastırma konumuzun bilimsel çalısmalarda bir incelemeye esas olmaması sebebiyle bu çalısmanın gereksinimi hissedilmistir. Gümrük Müstesarlığı sorumluluk bölgesi içerisinde kolluk gücü olarak kaçakçılıkla mücadele etmektedir. Arastırmamızla, kendisine tanınan kolluk yetkisinin, incelenmesi ve nitelendirilmesi amaçlanarak, bu gereksinim karsılanmak istenmistir. Bu bosluk doldurulmaya çalısılarak kolluk gücü olarak Gümrük Müstesarlığı'nın sahip olduğu yetkiler yargı kararları ısığında kapsam ve önemi belirlenmeye çalısılmıstır.
Konu Başlığı:

Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47012.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47012 47012 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order