Birinci basamak sağlık hizmetlerinden aile hekimleğine geçiş süreci için kapak resmi
Başlık:
Birinci basamak sağlık hizmetlerinden aile hekimleğine geçiş süreci
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 125 y. : graf., tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özeti var. Kaynakça var.
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmanın amacı "Aile hekimliğine geçmiş bölgelerde çalışanlar yeni sistemden memnun mu?" sorusuna cevap aramaktır. Sağlık hizmetlerinin tanımı, önemi, sunumu, sınıflandırılması ile sağlık hizmetlerinin siyaset, örgüt, finansman gibi etkenlerden kaynaklanan sorunları çalışmanın birinci bölümünde ele alınmıştır. Sağlık hizmetlerine sağlanan finansman yöntemleri ve sorunları ikinci bölümde ayrıntılı incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise sağlıkta dönüşüm programının ayrıntıları ve aile hekimliği ile olan bağlantısı üzerinde durulmuştur.Çalışmada literatür taraması ve arkasından alan araştırması yani bir anket uygulaması yapılmıştır. Çeşitli kuruluş ve derneklerin görüş ve bildirileri ile birlikte anketten elde ettiğimiz bulgular bizi sonuca götürmüştür. Aile hekimliği modelinin Türkiye koşullarında ne derece uygun bir model olduğu iyi incelenmeli ve başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için izlenmesi gereken yol iyi planlanmalıdır sonucu çıkarılmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45938.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45938 45938 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order