Türkiye'de akaryakıt istasyonu yer seçimine çok amaçlı bir yaklaşım için kapak resmi
Başlık:
Türkiye'de akaryakıt istasyonu yer seçimine çok amaçlı bir yaklaşım
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
124, [10] y. : tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özeti var. Kaynakça var.
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
Türkiye'de Akaryakıt ve Servis İstasyonu kanunla ancak belirlenmiş yerlere kurulabilen kar amaçlı işletmeler olarak düşündüğümüzde en önemli kriterin mevcut yerler içinde en iyi yerin belirlenmesi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ilk olarak akaryakıt sektörü üzerine temel bilgiler ele alınmıştır. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından, piyasada satılabilen ürünler bunların fiyat oluşumları, kar paylaşımları, ham petrol üreticileri ve bunlarla ilişkilerimizi, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı ve bunun ekonomimize etkilerine değinilmiştir. Daha sonra üzerinde çalışılacak akaryakıt istasyonu yer seçimine fikir vermesi açısından mevcut kuruluş yeri seçimi ve seçim yapılırken kullanılan değerleme yöntemleri gözden geçirilmiştir. Akaryakıt istasyonu'nu yer seçimi daha spesifik bir örnek olması ve kuruluş yerine karar verilirken kullanılan kriterlerin tamamının ölçülebilir olmaması sebebi ile kullanan yöntem, Analitik Hiyerarşi Prosesi olarak belirlenmiştir. AHP hakkında genel bir bilgi ve kullanım alanlarını gösterdikten sonra belirlenen kriterler ile yer seçimi değerlendirmesi yapıldı. Bu çalışmanın amacı yer seçimi için kriterlerin önem sırasını belirlemektir. AHP metodunda kriterlerin karşılaştırılması için konu ile ilgili uzman olan kişilerle bir anket uygulaması yapılarak, sonuçları AHP ile test edilmiştir. Sonuç yorumlanarak, uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45945.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45945 45945 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order