818 sayılı borçlar kanunu'nda borçlular arasında teselsül için kapak resmi
Başlık:
818 sayılı borçlar kanunu'nda borçlular arasında teselsül
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
47414T
Yayın Bilgileri:
İstanbul : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
x, 208 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Borçlular arasında kurulan teselsülün Borçlar Kanunu çerçevesinde incelendiği bu tez, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezin amacı, birden fazla borçlu karşısında alacaklı açısından oldukça elverişli bir durum yaratan teselsülün yapısı, hükümleri ve benzer birlikte borçluluk çeşitlerinden farkları hakkında, hazırlanan Borçlar Kanunu Tasarısı'na da değinerek, açıklamalarda bulunmak, eleştiri ve öneriler getirmektir. Teez bu amaçla üç bölüme ayrılmış, ilk bölümde teselsülün tanımı, tarihçesi, hukuki niteliği ve kaynakları incelenmiştir. İkinci bölümde alacaklının borçlular karşısındaki konumu, borçlulardan birinin işleminin veya değişen hukuki durumunun borçdaşlarına etkisi ve son olarak ifada bulunan borçlunun borçdaşları ile arasındaki ilişki açıklanmıştır.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47414.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47414 47414 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order