Sirkumfleks koroner arterin izole akut oklüzyonunda anteriyor, inferiyor ve posteriyor derivasyonlarındaki ST segment ve T dalga değişikliklerinin değerlendirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Sirkumfleks koroner arterin izole akut oklüzyonunda anteriyor, inferiyor ve posteriyor derivasyonlarındaki ST segment ve T dalga değişikliklerinin değerlendirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
Erzurum : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
x, 35 y. : tbl., şkl., graf. ; 30 cm.
502:
Tez(Uzmanlık)
Özet:
Bu çalışmanın amacı izole Cx akut oklüzyonu ile EKG'de anteriyor, inferiyor, posteriyor ST segment ve T dalga değişiklikleri ve oklüzyon düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48241.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 48241 48241 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order