Yürürlükte olan yasalara ve idari düzenleyici işlemlere güvenden kaynaklanan haklı beklenti kavramı ve korunması için kapak resmi
Başlık:
Yürürlükte olan yasalara ve idari düzenleyici işlemlere güvenden kaynaklanan haklı beklenti kavramı ve korunması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
ix. 83 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans Tezi)
Özet:
Haklı beklentilerin korunması ilkesi İngiliz Hukukunda ve Avrupa Birliği Hukukunda 1970'lerden bu yana uygulanmakta olan bir ilkedir. İlke, kamusal makamların, taahhütler, yerleşik idari uygulamalar, yasalar veya idari düzenlemeler vasıtasıyla yarattıkları beklentilere saygı göstermesini gerektirmektedir. Bu çalışmada, yasalardan ve idari düzenleyici işlemlerden doğan haklı beklentilerin korunması ilkesinin teorik boyutu ve bu haklı beklentileri koruma koşullarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde haklı beklenti kavramının tanımına ve diğer kavramlarla ilişkisine yer verilecektir. İkinci bölümde kavramın teorik boyutu ele alınmıştır. İlkenin lehinde ve aleyhinde ileri sürülen görüşler ile geriye yürüme yasağı sırasıyla değerlendirilecektir. Üçüncü bölüm ilkenin uygulamasına ayrılmıştır. Bu bölümde beklentinin haklı olmasının koşulları, mahkemelerin izlemesi gereken yöntem ve mahkemelerin verebileceği kararlar değerlendirilecektir. Çalışmanın sonunda, Danıştay'ın, AYİM'in ve Anayasa Mahkemesi'nin konuya yaklaşımına ve haklı beklentilere ilişkin bu mahkemelerce verilen kararlara yer verilecektir. Teorik açıklamaları destelemek ve ilkenin uygulamasını göstermek amacıyla Avrupa Adalet Divanının içtihatlarına başvurulacaktır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46557.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 46557 46557 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order