Türk hukukunda kamulaştırma-kamulaştırmasız el atma ve eşya hukuku yönünden sorunları için kapak resmi
Başlık:
Türk hukukunda kamulaştırma-kamulaştırmasız el atma ve eşya hukuku yönünden sorunları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
46635T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xı, 157 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans Tezi)
Özet:
Bu tez 'Türk Hukukunda Kamulaştırma - Kamulaştırmasız El Atma ve Eşya Hukuku Yönünden Sorunları' başlığını taşımaktadır. Tezin Yazarı Hayrettin Sinan GÖKTEPE'dir. Hem kamulaştırma hem de kamulaştırmasız el atma bir idari işlem olarak doğmalarına rağmen, sonuçlarını, özel kişilere ait taşınmaz mülkiyeti üzerinde doğurmaktadırlar. Ayrıca bu iki uygulama da idari olduğu kadar adli yönüyle de ön plana çıkmaktadır. Bu itibarla tez üç ana bölümde ele alınmıştır. Tezin birinci bölümünde kamulaştırma kavramı, işlemin türleri ve yapılış şekilleri ile mülkiyet hakkı üzerinde doğurduğu etki ve sorunlar tespit edilmiştir. İkinci bölümde ise kamulaştırmasız el atma hali, hukuki mahiyeti, şartları, bu tip bir uygulama karşısında mülkiyet hakkının durumu ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar ile hayata geçirilmesi hedeflenen yeni yasal düzenlemeler inceleme konusu yapılmıştır. Üçüncü ve son bölümde de ise Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmanın adli safhası, değer tepsi esasları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Tezin her üç bölümünde de ele alınan hukuki sorunları ile ilgili yasal düzenlemeler, doktrindeki farklı görüşler ve yargı kararları dikkate alınarak inceleme yapılmış ve ulaşılan neticelerin kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan sorunlar açısından bir çözüm getirip getirmeyeceği irdelenmiştir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46635.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 46635 46635 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order