A map of Anatolian friday masques (1520-1535) için kapak resmi
Başlık:
A map of Anatolian friday masques (1520-1535)
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yerel Yer Numarası:
342458A
Yayın Bilgileri:
[y.y] : [y.y.], 1984.
Fiziksel Tanımlama:
s.161-173 : res.; 24 cm.
Genel Not:
Osmanlı Araştırmaları, s. IV' den ayrı basım.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Ayrı Basım MK342458 342458 Merkez Kütüphane Ayrı Basımlar
Arıyor...

On Order