Proskynetarion tes hagias poleos hierousalem kai pases Palaistines : khrysanthou tou ek prouses için kapak resmi
Başlık:
Proskynetarion tes hagias poleos hierousalem kai pases Palaistines : khrysanthou tou ek prouses
Dil:
Greek, Modern (1453-)
Dil Kodu:
gre
Yerel Yer Numarası:
EFKNd3547
Yayın Bilgileri:
Bienne : Para Iosepoto Baoumaustero, 1787.
Fiziksel Tanımlama:
103 s. : res., şkl.; 33 cm.
Genel Not:
Nadir eser.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Nadir Eser EFKND3547 71-541 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Nadir Eserler
Arıyor...

On Order