İntestinal Tüberküloz ile Eş Zamanlı Kolon Adenokarsinomu Olgusu. için kapak resmi
Başlık:
İntestinal Tüberküloz ile Eş Zamanlı Kolon Adenokarsinomu Olgusu.
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
CTFKM04678
Genel Not:
Turkısh Journal of Gastroenterology.14(sup1)2003;sf.196;PB.12/8.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale CTFKM04678 CTFKM04678 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Depo
Arıyor...

On Order