Mide yerleşimli bir gastrointestinol stromal tümörün laparoskopik rezeksiyonu için kapak resmi
Başlık:
Mide yerleşimli bir gastrointestinol stromal tümörün laparoskopik rezeksiyonu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
CTFKM05093
Genel Not:
Cerrahpaşa Tıp Dergisi.39(1)2008.33-36

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale CTFKM05093 CTFKM05093 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Depo
Arıyor...

On Order