Plazma gablet hücre ve ekzokrin panreas antikor sıklığının crohn hastalığı ve ülseratif kolit ayırımındaki klinik değeri için kapak resmi
Başlık:
Plazma gablet hücre ve ekzokrin panreas antikor sıklığının crohn hastalığı ve ülseratif kolit ayırımındaki klinik değeri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
CTFKM05094
Genel Not:
Cerrahpaşa Tıp Dergisi.39(1)2008.27-32

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale CTFKM05094 CTFKM05094 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Depo
Arıyor...

On Order