Modernleşme sürecinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e reklam serüveni = The adventure of advertising in the processing in the process of modernization from the Ottomans to the republic için kapak resmi
Başlık:
Modernleşme sürecinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e reklam serüveni = The adventure of advertising in the processing in the process of modernization from the Ottomans to the republic
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
md11628
Yayın Bilgileri:
2007.
Fiziksel Tanımlama:
s. 183-196.
Genel Not:
Türkçe ve İngilizce özet var.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi dergisi--s. 29 (2007)'de.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/212201

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD11628 md11628 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order