İkinci yüzyıl Urfa gnostisizmin önemli bir temsilcisi : Quq ve Quqiler = A significant representative of second century gnosticism in Urfa : Quq and the Quqites için kapak resmi
Başlık:
İkinci yüzyıl Urfa gnostisizmin önemli bir temsilcisi : Quq ve Quqiler = A significant representative of second century gnosticism in Urfa : Quq and the Quqites
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
md6839
Yayın Bilgileri:
2004.
Fiziksel Tanımlama:
s. 1-13.
Genel Not:
Türkçe ve İngilizce özet var.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi = Review of the Faculty of Theology of Istanbul University--s. 10 (2004)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/10156

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD6839 md6839 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order