Dinlerde ayrılık ve çatışma : ortodoksi-heresi kavgası = Conflict and variety in religions : dispute between orthodoxy and heresy için kapak resmi
Başlık:
Dinlerde ayrılık ve çatışma : ortodoksi-heresi kavgası = Conflict and variety in religions : dispute between orthodoxy and heresy
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
md6291
Yayın Bilgileri:
2004.
Fiziksel Tanımlama:
s. 1-19.
Genel Not:
Türkçe ve İngilizce özet var.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi = Review of the Faculty of Theology of Istanbul University--s. 9 (2004)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/10147

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD6291 md6291 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order