Modernleşme olgusunun Osmanlı toplum yaşamına yansımaları ve ta'addüd-i zevcat (çokeşlilik) sorunu = Reflections of the modeernisation process upon the Ottoman society and the problem of polygamy için kapak resmi
Başlık:
Modernleşme olgusunun Osmanlı toplum yaşamına yansımaları ve ta'addüd-i zevcat (çokeşlilik) sorunu = Reflections of the modeernisation process upon the Ottoman society and the problem of polygamy
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
md8672
Yayın Bilgileri:
2005.
Fiziksel Tanımlama:
s. 117-152.
Genel Not:
Türkçe ve İngilizce özet var.
Ek Başlık:
Yakın dönem Türkiye araştırmaları--c. 4, s. 7 (2005)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/9899

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD8672 md8672 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order