Tanzimat romanında modernleşme tarzı olarak kahramanın "yabancılaşma"sı meselesi = The novel of the Tanzimat period, modernization, alienation için kapak resmi
Başlık:
Tanzimat romanında modernleşme tarzı olarak kahramanın "yabancılaşma"sı meselesi = The novel of the Tanzimat period, modernization, alienation
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
md5547
Yayın Bilgileri:
2001.
Fiziksel Tanımlama:
s. 87-96.
Genel Not:
Türkçe ve İngilizce özet var.
Ek Başlık:
Türk dili ve edebiyatı dergisi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi--c. 30 (2001-2003)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/158054

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD5547 md5547 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order