İki yeni Yargıtay kararı dolayısiyle memuriyet vazifesini ihmal ve suiistimal suçlarını birbirinden ayırmağa yarıyacak kıstas için kapak resmi
Başlık:
İki yeni Yargıtay kararı dolayısiyle memuriyet vazifesini ihmal ve suiistimal suçlarını birbirinden ayırmağa yarıyacak kıstas
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
md2424
Yayın Bilgileri:
1945.
Fiziksel Tanımlama:
s. 225-237.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası--c. 11, s. 1-2 (1945)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/download/article-file/97020

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD2424 md2424 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order