İhmal suretile icra suçları için kapak resmi
Başlık:
İhmal suretile icra suçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
md2469
Yayın Bilgileri:
1943.
Fiziksel Tanımlama:
s. 473-494.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası--c. 9, s. 3-4 (1943)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/download/article-file/97222

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD2469 md2469 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order