Hakaret cürmünde hakikati maddenin isbatı üzerinde mukayeseli bir tetkik için kapak resmi
Başlık:
Hakaret cürmünde hakikati maddenin isbatı üzerinde mukayeseli bir tetkik
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
md2238
Yayın Bilgileri:
1950.
Fiziksel Tanımlama:
s. 97-109.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası--c. 16, s. 1-2 (1950)'de.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/download/article-file/96844

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD2238 md2238 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order