Üç eklektik müellif : (Cuche, Prins, Saleilles) için kapak resmi
Başlık:
Üç eklektik müellif : (Cuche, Prins, Saleilles)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
md2271
Yayın Bilgileri:
1949.
Fiziksel Tanımlama:
s. 527-545.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası--c. 15, s. 2-3 (1949)'da.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/download/article-file/96981

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD2271 md2271 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order