Mukayeseli hukuk esasları muvacehesinde yeni Basın Kanununa nazaran cevap hakkı için kapak resmi
Başlık:
Mukayeseli hukuk esasları muvacehesinde yeni Basın Kanununa nazaran cevap hakkı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
md2163
Yayın Bilgileri:
1953.
Fiziksel Tanımlama:
s. 65-83.
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası--c. 19, s. 1-2 (1953)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/download/article-file/96482

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD2163 md2163 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order