Trakya yöresindeki sığırlarda Leptospira interrogans antikorlarının ELISA ve mikroskobik aglunitasyon testi (MAT) ile belirlenmesi ve kesime gönderilen sığırlarda leptospirozis üzerine bakteriyolojik çalışmalar = Detection of Leptospira interrogans antibodies by ELISA and microscopic agglutination test (MAT) in cattle in Trakya district, and bacteriological studies on leptospirosis in slaughtered cattle için kapak resmi
Başlık:
Trakya yöresindeki sığırlarda Leptospira interrogans antikorlarının ELISA ve mikroskobik aglunitasyon testi (MAT) ile belirlenmesi ve kesime gönderilen sığırlarda leptospirozis üzerine bakteriyolojik çalışmalar = Detection of Leptospira interrogans antibodies by ELISA and microscopic agglutination test (MAT) in cattle in Trakya district, and bacteriological studies on leptospirosis in slaughtered cattle
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
md8764
Yayın Bilgileri:
2004.
Fiziksel Tanımlama:
s. 99-111 : tbl.
Genel Not:
Türkçe ve İngilizce özet var.
Coğrafi Konu:
Ek Başlık:
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi = The journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Istanbul--c. 30, s. 1 (2004)'te.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173414

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD8764 md8764 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order