On life in information için kapak resmi
Başlık:
On life in information
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
Ankara : EMC Bilgisayar Sistemleri, 2006-2007.
Fiziksel Tanımlama:
1 sayı : resim ; 34 cm.
Cilt/Tarih Aralığı:
2006-2007.
Çıkış Sıklığı:
Belirsiz.
Ek Kurum Yazarı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 840075-1001 SÜRELİ S.1 2006 Merkez Kütüphane Süreli Yayınlar
Arıyor...
Dergi 840075-2001 SÜRELİ S.1 2007 Merkez Kütüphane Süreli Yayınlar
Arıyor...

On Order