Skip to:Bottom
|
Content
Transactıons on educatıon için kapak resmi
Başlık:
Transactıons on educatıon
ISSNp:
00189359
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
Washington : IEEE, 1996.
Fiziksel Tanımlama:
454 c. : graf. , tbl. , res.; 27 cm
Cilt/Tarih Aralığı:
s.3 (1996)
Çıkış Sıklığı:
Aylık
Ek Kurum Yazarı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 865385-1001 SÜRELİ S.7 1996 AĞUSTOS Enformatik Kütüphanesi Süreli
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page