Transactıons on vısuakızatıon and computer graphıcs için kapak resmi
Başlık:
Transactıons on vısuakızatıon and computer graphıcs
ISSNp:
10772626
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : IEEE, 1997.
Fiziksel Tanımlama:
95 c. : graf. , res. , tbl.; 27 cm.
Cilt/Tarih Aralığı:
s. 1 (1997)
Çıkış Sıklığı:
3 Aylık
Ek Kurum Yazarı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 865405-1001 SÜRELİ S.0 1997 Enformatik Kütüphanesi Süreli
Arıyor...

On Order