Skip to:Bottom
|
Content
Spectrum için kapak resmi
Başlık:
Spectrum
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : IEEE, 1996.
Fiziksel Tanımlama:
96 c. : res. , graf. , tbl.; 27 cm.
Cilt/Tarih Aralığı:
(1996)
Çıkış Sıklığı:
Aylık

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 865434-1001 SÜRELİ S.4 1996 MAYIS Enformatik Kütüphanesi Süreli
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page