İstanbul yöresinde sağlıklı ve klinik belirti gösteren köpeklerde helicobacter pylori varlığının kültür, polimerase chain reaction (pcr) ve restriction fragment length polymorphism (rflp) ile saptanması için kapak resmi
Başlık:
İstanbul yöresinde sağlıklı ve klinik belirti gösteren köpeklerde helicobacter pylori varlığının kültür, polimerase chain reaction (pcr) ve restriction fragment length polymorphism (rflp) ile saptanması
Yerel Yer Numarası:
VFK342T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
:
502:
Tez (Doktora)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez VFK342T 342 Veteriner Fakültesi Tez
Arıyor...

On Order