Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz için kapak resmi
Başlık:
Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 324 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi,2012.
Özet:
Çalışmamızda itiraz kurumu bir bütün olarak ele alınmış ve başvuru koşullarından itiraz üzerine verilen karara karşı başvurulabilecek kanun yollarına kadar tüm yönleriyle incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Birinci bölümde, kambiyo senetlerine özgü takibin genel hatları ve itirazın kambiyo senetlerine özgü takibe etkisi ve hukuki niteliği incelenmiştir. İkinci bölümde, her bir itiraz sebebi ve itiraz sebeplerinin incelenmesi usulü ele alınmıştır. İtiraz sebeplerinin incelenmesinde itiraz sebeplerine özgü farklılıklar üzerinde özellikle durulmuştur. Son bölümde, itiraz incelemesi üzerine verilen kararlar ve bu kararlara özgü hususlar ile bu kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolları incelenmiştir. Çalışmanın genelinde, itiraz benzer hukuki yollarla beraber değerlendirilerek kambiyo senetlerine özgü takip yolu bakımından doktrinde ve Yargıtay kararlarında tartışılan meseleler, tespit edilen aksaklıklar ve konu hakkındaki düşüncelerimiz aktarılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
50134 (2. kopya) SBEK012448 (3.Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0081668 Tt 1501 2012 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order