Öğretmenlerin işleriyle bütünleşme düzeylerinin performansları ve iş yerlerinden ayrılma niyetleriyle ilişkisi için kapak resmi
Başlık:
Öğretmenlerin işleriyle bütünleşme düzeylerinin performansları ve iş yerlerinden ayrılma niyetleriyle ilişkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK008104
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Davranış Bilimleri Bilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XIII, 74 y. : tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.İngilizce özet var.Düzeltilmiş tez.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Yazında yeni bir kavram olarak ortaya çıkan işle bütünleşme (job engagement) özellikle yabancı yazında araştırmacıların ilgisine konu olmakta, üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bireyin işle bütünleşmesinin bireysel ve örgütsel faydaları, ortaya çıkan büyük ilginin şüphesiz nedenlerinden biridir. Bu tezin temel amacı, işle bütünleşme düzeyinin örgütün verimliliği için hayati önem taşıyan bireyin performansıyla ve iş yerinden ayrılma niyetiyle ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmamız yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, öğretmenler üzerinde yürütülen araştırma ile işle bütünleşme düzeyi tek boyut üzerinden, performans tek boyut üzerinden ve iş yerinden ayrılma niyeti yine tek boyut üzerinden ölçülerek araştırmamıza konu olmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar, işle bütünleşme düzeyi ile performans arasında olumlu yönde ilişki bulunduğunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte, araştırmamız iş yerinden ayrılma niyeti ile işle bütünleşme düzeyi arasında ters yönde ilişki bulunduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca ortaya çıkan korelasyon katsayılarının düşüklüğü performans ve iş yerinden ayrılma niyetiyle ilgili olarak diğer bireysel faktörlerin olduğunu düşündürmektedir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008104 008104 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order