Türk vergi sisteminde gelirin elde edilmesinde tahakkuk ve tahsil esasları için kapak resmi
Başlık:
Türk vergi sisteminde gelirin elde edilmesinde tahakkuk ve tahsil esasları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Bilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XVIII, 226 y. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.İngilizce özet var.Cd: Pdf-
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Türk Vergi Sisteminde “vergiyi doğuran olay”, hem vergi idaresi hem de vergi yükümlüsü açısından çok önemli bir kavramdır. Çünkü vergiyi doğuran olay, devletin bir vergi alacağının, yükümlünün ise bir vergi borcunun doğduğunun habercisidir. Gelir elde edilmeden yani vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden vergi alacaklısının harekete geçmesi söz konusu değildir. Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması için, vergiye konu olan bir olay ile vergi yükümlüsünün kanunun öngördüğü şekilde ilişkiye girmesi gerekmektedir. Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile birlikte devlet ile yükümlü arasında bir vergi borcu ilişkisi kurulmaktadır. Vergiyi doğuran olay, Vergi Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesinde, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun tamamlanmasına bağlanmıştır. Başka bir ifadeyle, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın doğumu veya hukuki durumun tamamlanması halinde gelir elde edilmiş sayılacak ve devletin vergilendirme yetkisi bu noktada başlayacaktır. Tez konusu olarak bu konuyu seçmemin sebebi, vergi borcu ya da vergi alacağının doğumu, bildirim ve beyan zamanı, ceza uygulaması ve vergi borcunu ortadan kaldıran zamanaşımı sürecinin tespiti açısından, gelirin elde edilme zamanının yani vergiyi doğuran olayın önem arz etmesidir.Vergilendirme açısından, elde edilen gelirin vergilendirilmesi esas olup elde edilmeyen gelirin vergilendirilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla Gelirin elde edilmesi vergilendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Gelir Vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Ancak, elde etme kavramı vergi kanunlarında tanımlanmamıştır. Elde etme kavramının vergi kanunlarında tanımlanmaması, uygulamada ortaya çıkan sorunlar karşısında, idarenin uygulamalarında, yargı kararlarında ve Türkçe yazında farklı kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Elde etme kavramındaki belirsizliği gidermek amacıyla kullanılan kavramlar ve benimsenen ilkeler, bu alandaki belirsizliği gidermekten çok hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Gelirin elde edilme esasları, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer alan gelir unsurlarına göre değişmektedir. Çalışmada, Türk Vergi Sisteminde, gelir unsurlarının elde edilmesi konusunda benimsenen esaslar, vergi kanunları ve yargı kararları doğrultusunda ortaya konulmaktadır.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008120 008120 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order