İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma Değer Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamaları açısından ele alınması için kapak resmi
Başlık:
İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma Değer Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamaları açısından ele alınması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK008126
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 75 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.İngilizce özet var.Ek var (s. 67-75).Cd: Pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Katma Deger Vergisi Kanunu’nun 11/1. Maddesinin (C) bendinde yer alan istisnalar içerisinde, ihracatçılara yurt içinde ihraç etmek kaydıyla satın aldıkları mallar için Katma Deger Vergisi ödememe hakkı tanınmıstır. Yazdıgımız tezde konuyu ihracatçılar açısından degil, söz konusu ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslimi yapan imalatçılar açısından ele aldık. Amacımız, öncelikle ihracatçılar için düsünülen bu istisnanın, imalatçılara getirdigi olumlu ya da olumsuz noktaların tespitini yapmak ve literatürde eksikligini gözlemledigimiz, konuya imalatçılar tarafından bakan, isletmelerin de yararlanabilecegi referans bir kaynak olusturmaktır. Tezi hazırlarken Katma Deger Vergisi Kanunu’ndan yola çıkarak söz konusu uygulamayla ilgili tüm teblig ve sirkülerler tarandı. Konunun gelisimini takip edebilmek için zaman içinde degisen uygulamalara da yer verildi. Muhasebe uygulamalarında ise karsılasılabilecek her türlü sonucu içeren örnekler kullanıldı.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008126 008126 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order