Örgütsel kültür tipleri ve değişime yönelik reaksiyonlar arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma için kapak resmi
Başlık:
Örgütsel kültür tipleri ve değişime yönelik reaksiyonlar arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK008154
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Davranış Bilimleri Bilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 130 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.İngilizce özet var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Günümüzde örgütlerin başarısı değişebilmek ve değişime uyum sağlamakla mümkün olmaktadır. Değişim her örgüt için kaçınılmazdır. Değişimin başarılı olabilmesi için ise değişimden etkileneceklerin değişimi kabul etmesi ve katılım göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada işletmelerde değişim çalışmalarının ve değişime gösterilen direncin, örgütsel kültür tarzları ile olan ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren örgüt çalışanlarının, çalıştıkları kurumla ilgili algıladıkları kültür tarzları belirlenmeye ve bu algıların değişim çalışmalarına karşı göstermiş oldukları tepki tipi ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; örgütsel kültürün tanımı, özellikleri, boyutları, süreci ve örgütsel kültürün değişim çalışmalarındaki önemine sırasıyla değinilmiştir. İkinci bölümde ise örgütsel değişimin tanımı, amaçları, özellikleri, değişime direnç kavramı, direncin sebepleri ve dirençle başa çıkma yöntemleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise sağlık sektörü çalışanlarının örgüt kültürü tarzlarını ve değişime karşı olan tepkilerini belirlemeye yönelik bir uygulama çalışmasının istatistiki analizi, bulgu ve yorumlarına yer verilmiştir.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008154 008154 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order