Ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi, muhasebe eğitiminden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar için kapak resmi
Başlık:
Ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi, muhasebe eğitiminden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 116 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.İngilizce özet var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmada, ticaret meslek liselerinde verilen muhasebe eğitimindeki mevcut durum incelenmiş, muhasebe eğitiminden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Muhasebe eğitiminden beklentileri ve karşılaşılan sorunları belirlemek üzere, ticaret meslek liselerinde işletmelerde beceri eğitimi gören muhasebe bölümü lise 3. sınıf öğrencileri ile muhasebe derslerine giren meslek dersi öğretmenlerine yönelik anketler hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2006–2007 öğretim yılında İstanbul’da bulunan ticaret meslek liselerindeki işletmelerde beceri eğitimi gören muhasebe bölümü lise 3. sınıf öğrencileri ile muhasebe derslerine giren meslek dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Hazırlanan anketler, 7 okuldan rasgele seçilen 411 öğrenciye ve 18 okuldan rasgele seçilen 147 meslek dersi öğretmenine uygulamıştır. Anketler aracılığıyla elde edilen veriler, SPSS programında işlenerek, yanıtlara ilişkin frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara dayalı olarak öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, ticaret meslek liselerindeki muhasebe eğitimi ile ilgili olarak, halen birçok konuda sorunlar yaşandığını ortaya koymuştur.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008135 008135 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order