Taşıyanın konişmento içeriğinden sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Taşıyanın konişmento içeriğinden sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK008182
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
X, 169 cm. ; 30 cm.
Genel Not:
Cd: Word var.
502:
Doktora
Özet:
Çalışmamızda taşıyanın konişmento içeriğinden sorumluluğu Lahey, Lahey / Visby, Hamburg Kuralları çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçevede öncelikle konişmentonun tarihsel gelişimi açıklanmış, türleri, navlun sözleşmesi ile ilişkisi ve uluslararası ticaretteki yeri irdelenmiş, konişmetoda yer alması gereken kayıtlar Türk Ticaret Kanunu m.1098 gereğince tespit edilmiştir. Taşıyanın doğru konişmento düzenlemesi gerektiği vurgulanmıştır. Yanlış konişmento düzenlemesi halinde ise konişmento hamilin taşıyandan tazminat talep edebileceği belirlenmiştir. Taşıyanın konişmentodan doğan sorumluluğu üç alt başlığa ayrılmıştır. Bu çerçevede konişmentonun vasfı, taşıma işini gereği gibi ifa edilmemesi ve yanlış konişmento düzenlenmesinden doğan sorumluluk incelenmiştir.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008182 008182 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order