Türk vergi sisteminde vergi kaçakçılığı suçu için kapak resmi
Başlık:
Türk vergi sisteminde vergi kaçakçılığı suçu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
X, 135 y. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.İngilizce özet var.
502:
Yüksek Lisnas
Özet:
Devletin vergileme yetkilisi dahilinde tahsil ettiği vergiler; devlet için önemli bir gelir kaynağı olmakta, mükellefler tarafından ise yük olarak algılanmaktadır. Vergi ödemenin gelirlerinde azalışa neden olduğunu düşünen mükellefler vergiye karşı uyumsuzluk göstermektedirler. Mükellefler, yasalara uygun şekilde vergi ödemelerini ayarlayarak ya da yasalara karşı gelip vergi ödemeyerek vergi kaçırmakta ve devlet gelirlerinde önemli azalışlara neden olmaktadırlar. Bu çalışmada, öncelikle vergilemenin yükümlü psikolojisi üzerindeki etkileri üzerinde durularak vergilemeye karşı gösterilen tepkiler incelenmektedir. Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi suç ve cezaları incelenerek, vergi kaçakçılığının vergi sistemi içindeki yeri ve olumsuz etkileri açıklanmaktadır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008251 008251 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order