Türk vergi sisteminde vergi güvenlik önlemleri için kapak resmi
Başlık:
Türk vergi sisteminde vergi güvenlik önlemleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı İktisat Fakültesi, 2005.
Fiziksel Tanımlama:
XV, 312 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.Cd: Pdf var.
502:
Doktora
Özet:
Vergilemenin temel amacı optimal vergi hasılatını sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için yükümlülerin vergilerini yasalarda öngörülen biçimde tama olarak ödemeleri, diğer bir deyişle vergi yasalarının etkinlikle uygulanıp vergi kaybına sebebiyet verilmemesi vergi sisteminin bünyesinde yer alan güvenlik önlemlerine bağlıdır. Vergi denetiminin vergi kayıp ve kaçaklarını önlemedeki yetersizliği, Türk vergi sisteminin yaygın ve belirli bir düzeyde otokontrolünü sağlamaya yönelik araçlarla donatılması gereğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı teorik ve hukuksal altyapıdan hareketle vergi mevzuatını vergi güvenliği açısından değerlendirip, vergi güvenliğini tehlikeye düşüren çelişkileri ve boşlukları tespit ederek, vergi sistemimize uygun güvenlik önlemlerini belirleyip, bu hususta yeni öneriler sunmaktadır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK001678 001678 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order