Yönetsel etik kavramının örgütlerde uygulanması için kapak resmi
Başlık:
Yönetsel etik kavramının örgütlerde uygulanması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK001624
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Davranış Bilimleri Bilim Dalı, 2005.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 140 y. : şkl., tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.Kaynakça var.Cd: Word-Pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Tezimizde yönetsel etik kavramının bir örgüt yapısı içerisinde uygulanması konusunu inceledik. Tez yedi ana bölümden meydana gelmiş, ilk bölümde Etik kavramı, etik davranış ve etik davranışlar ile ilgili yaklaşımlar, ikinci bölümde sosyal sorumluluk ve yönetsel etik kavramları ve aralarındaki farklılık ve benzerlikler, üçüncü bölümde etik-dışı davranışlar ve ikilemler, dördüncü bölümde yönetsel etik programı uygulayıcıları, beşinci bölümde yönetsel etik üzerine olan uygulama metotları, altıncı bölümde uygulama süreci anlatılmıştır. Yedinci bölümde ise yapılan araştırma anlatılmış, envanter çalışması sonucu elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve iki tane hipotez testinin sonuçları ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler : Etik, Yönetsel Etik, Etik Davranış, Etik İkilemler, Etik Dışı Davranışlar, Etik Komite, Etik Gönüllülüğü, Etik Olmayan Uygulamaların Raporlanması, Etik ile ilgili Eğitimler, Etik Kodlar.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK001624 001624 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order