Bilgi belge merkezleri bibliyografik standartları ve İstanbul'da durum için kapak resmi
Başlık:
Bilgi belge merkezleri bibliyografik standartları ve İstanbul'da durum
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK001546
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2005.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 108 y. : tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
Kaynakça var,İngilizce özet var.Cd: Word-
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Özet : Bu çalışmada, öncelikle standartlar ve standardizasyon çalışmalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki tarihi gelişimi ele alınmış ve standartlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. İlerleyen bölümlerde standartların bilgi ve belge merkezleriyle olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tüm kütüphane türleri teker teker ele alınmış ve bu kütüphane türlerine yönelik var olan standartlar incelenmiştir. Daha sonra yapılan bir anket çalışmasıyla ülkemizde bilgi ve belge merkezlerinin standartlar ve standardizasyon konusuna yaklaşımları öğrenilmeye çalışılmıştır. Çalışma sırasında toplanan veriler karşılaştırma ve betimleme yöntemleriyle işlenmiş, çalışmanın üçüncü bölümü için de anket tekniğiyle veriler toplanmıştır.. Araştırma sonucunda, yurt dışındaki uygulamalar da göz önüne alınarak, standartların kaliteli bir kütüphane hizmetini olumlu yönde etkilediği ve verimliliği arttırdığı belirlenmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK001546 001546 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order