Para Değerindeki Değişmenin Mali Tablolar Üzerine Etkisi ve Yeniden Değerleme için kapak resmi
Başlık:
Para Değerindeki Değişmenin Mali Tablolar Üzerine Etkisi ve Yeniden Değerleme
Yerel Yer Numarası:
SBEK006161
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı, 1985.
Fiziksel Tanımlama:
VII,III,130y. : tbl. ;
Genel Not:
Kaynakça var.
502:
Yüksek Lisans
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK006161 006161 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order