Türk muhasebe hukukunda bağımsız denetim ile ilgili standartların yeterliliğinin ve uygulanma düzeyinin Türk ekonomisine etkilerinin araştırılması için kapak resmi
Başlık:
Türk muhasebe hukukunda bağımsız denetim ile ilgili standartların yeterliliğinin ve uygulanma düzeyinin Türk ekonomisine etkilerinin araştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
XIII, 161 y. : tbl. şkl. ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.Kaynakça var.CD:WORD-PDF
502:
Doktora
Özet:
Bu çalışmada ülkemizdeki bağımsız denetim uygulamalarına büyük ölçüde yön veren Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetim mevzuatı incelenmiştir. İnceleme kapsamında ülkemizde yayımlanan bağımsız denetim standartları Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bağımsız denetim mevzuatı ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile ülkemizdeki yasal düzenlemelerin yeterliliği konusunda bir görüş oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut bağımsız denetim mevzuatının bağımsız denetim uygulamalarında uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada halka açık işletmelerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları incelenerek, çalışma amacını destekleyecek kanıtlar ve örnekler ortaya konmaya çalışılmıştır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008320 008320 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order