Vergi yasasında yürütmenin durdurulması için kapak resmi
Başlık:
Vergi yasasında yürütmenin durdurulması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK007242
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, 2006.
Fiziksel Tanımlama:
X, 128 y. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.İngilizce özet var.Cd:Word-
502:
Yüksek Lisans
Özet:
İdari işlemler tesis edildikleri anda hukuka uygun sayılır ve idare tarafından yürütülebilir. İdari işlemin yürütülebilirliğini askıya alarak onun etkisiz hale getirilmesi ise idari yargıda açılacak davada verilecek yürütmenin durdurulması kararı ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada yürütmenin durdurulması kurumu vergi yargısı yönünden incelenmiş idari mahkemelerde verilen yürütmenin durdurulması kararları ile vergi mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları arasındaki fark ortaya konulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için usule ve esasa ilişkin koşullar sayılmış, yürütmenin durdurulmasına itiraz kurumu etraflı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın son kısmında ise yargı kararlarının yerine getirilmesi ve yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk özlü bir şekilde açıklanmıştır. Danıştay kararlarından örnekler verilmiş ve uygulama ile mevzuattaki durum ortaya konulmuştur. Sonuç olarak ise yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için aranan şartlar her olay için ayrı ayrı değerlendirilmeli, Kanun’da yer alan iki şartın birlikte gerçekleşmesi her olayda aranmamalıdır. İdari yargı tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı sayısının azaltılması, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gereken şartları zorlaştırmakla değil, kamu görevlilerindeki zihniyet değişikliği ve hukuk devleti olmanın gereklerinin yerine getirilmesi ile mümkün olacaktır. Ayrıca yargı kararlarının uygulanmasının temini için mevzuatta var olan zorlayıcı hükümlerin işler hale getirilmesi ve bu konuda bölge idare mahkemelerine bağlı olarak kurulacak idari savcılık gibi yeni kurumların oluşturulması idari uyuşmazlık sayısının azaltılmasını sağlayacaktır. Böylece idari yargının iş yükü hafifleyecek, yargılama faaliyeti hızlanacak ve adalete olan güven duygusu sağlanmış olacaktır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK007242 007242 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order