Visual Adaptations of the English Novel : Film Adaptations of the Novel Frankenstein-Frankenstein, 1931, Mary Shelley's Frankenstein, 1994 için kapak resmi
Başlık:
Visual Adaptations of the English Novel : Film Adaptations of the Novel Frankenstein-Frankenstein, 1931, Mary Shelley's Frankenstein, 1994
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2009.
Fiziksel Tanımlama:
VI, 266 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Cd: Word-
502:
Doktora
Özet:
Bu çalışmada, Mary Shelley'nin Frankenstein adlı romanının 1931 yapımı Frankenstein ve 1994 yapımı Mary Shelley's Frankenstein adlı film uyarlamaları incelenerek, Mary Shelley'nin romanının temellerini oluşturan feminist bakış açısının, inceleme konusu olan olan Holloywood filmlerinin ataerkil düzene olan ilişkileri çerçevesinde ne doğrultuda yorumlandığı araştırılmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009822 009822 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order