Likert'in sistem 4 yaklaşımına  göre özel dershanelerdeki yöneticilerin liderlik özelliklerinin örgüt kültürü ile karşılaştırılması için kapak resmi
Başlık:
Likert'in sistem 4 yaklaşımına göre özel dershanelerdeki yöneticilerin liderlik özelliklerinin örgüt kültürü ile karşılaştırılması
Dil:
Persian
Dil Kodu:
per
Yerel Yer Numarası:
SBEK008389
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Davranış Bilimleri Bilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XIV, 116 y. : tbl., şkl. ;
Genel Not:
İngilizce özet var.Kaynakça var. Ek var.(101-116)Cd:Pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu arastırmada, Likert’in Sistem 4 yaklasımına göre yöneticilerin liderlik özelliklerinin örgüt kültürü ile karsılastırılması konusu üzerinde çalısılmıs olup, İstanbul içerisindeki özel dershanelerde görev yapan, ögretmen, yönetici, zümre baskanı, rehberlik uzmanı, memur (halkla iliskiler), hizmetli ve diger (güvenlik elemanı, kütüphaneci, vb.) çalısanlara yönelik ölçekler uygulanmıstır. Uygulamaların sonucunda ise dershanelerde görev yapan personelin örgüt kültürü tipi ile liderlik tarzı arasındaki iliski, departmanlar da karsılastırılarak belirlenmeye çalısılmıstır. Arastırmanın amacı, önemi ve kapsamının açıklanmasının ardından ikinci bölümde liderlik, üçüncü bölümde örgüt kültürü, dördüncü bölümde ise her iki kavramın birbiriyle olan iliskilerine yönelik teorik bilgilere yer verilmistir. Besinci bölüm, bulgular ve yorumları da içeren arastırmanın yöntemi hakkında bilgi vermekte, sonuç ve öneriler ile arastırma sona ermektedir. Yapılan arastırmanın sonucu; otokratik, yardımsever, katılımcı ve demokratik olmak üzere dört yönetim tarzının; rol, güç, destek ve basarı biçiminde sınıflandırılan dört örgüt kültürü tipi ile iliskisinin önemine dikkat çekici niteliktedir. Örnegin; rol kültürü, yardımsever ve otokratik yönetim tarzı ile olumlu, demokratik yönetim tarzı ile olumsuz bir iliski içerisindedir, bu da beklentilerimize uygundur. Ayrıca, otokratik yönetici tarzı, rol ve güç kültürü ile pozitif, destek ve basarı kültürü ile negatif iliski göstermektedir. Yani otokratik yönetim tarzı ile güç kültürü arasında anlamlı bir iliski görülmektedir. Departmanların örgüt kültürü ve yönetim biçimine yönelik algılama ve degerlemeleri karsılastırıldıgında; rol, destek ve güç kültürü açısından departmanlar arasında anlamlı bir farklılıktan söz etmek mümkündür. Departmanların, demokratik yönetim biçimi hariç diger otokratik, yardımsever ve katılımcı yönetim biçimlerini algılamaları birbirine paraleldir denebilir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008389 008389 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order