Avrupa Birliği'nde Malların ve kişilerin serbest dolaşım ilkesinin Avrupa Topluluğu Mahkemesinin kararları ışığında incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Avrupa Birliği'nde Malların ve kişilerin serbest dolaşım ilkesinin Avrupa Topluluğu Mahkemesinin kararları ışığında incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Topluluğu Bilim Dalı, 2002.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 140 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.Kaynakça var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu tez çalışması ile amaçlanan ,Avrupa Birliği çatısı altında malların ve kişilerin serbest dolaşımının AB Hukuku çerçevesinde incelenmesi ve mevzuatı uygulayan kurumların aldığı kararların ele alınmasıdır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009647 009647 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order