Medeni usul hukukunda davada temsil için kapak resmi
Başlık:
Medeni usul hukukunda davada temsil
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK008473
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
xvii, 342 y. ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.Kaynakça var.
502:
Doktora
Özet:
Kanunların kişilere tanıdığı hakların yerine getirilmesi ve bu hakların ihlal edildiği durumlarda korunması için medeni usul hukukuna ve icra iflas hukukuna müracaat edilir. Maddi hukuk alanından çok farklı karaktere sahip olan usul hukuku kurallarının nerdeyse tamamı emredicidir. Usul hukuku alanında tarafların tasarruf edebilecekleri alan kanunlarla izin verilen alanlardır. Delil sözleşmeleri, yetki sözleşmeleri, tahkim ve hakem sözleşmeleri gibi. Usul hukukunda davada temsil alanı temelde bir maddi hukuk kurumu olan temsil kurumuyla aynıdır. Maddi hukuktan ayrılan yönleri usul kanununda düzenlenmiştir. Davada temsil yetkisi sadece kanunlarda öngörülen kişilere ve kanunda öngörülen işlemler yapılmak üzere verilebilir. Borçlar kanunu ve Usul kanundan hariç davada temsile ilişkin pek çok düzenleme çeşitli kanunlarda öngörülmüştür. Bunlar, tebligat kanunu, kamunun davalarda temsiline ilişkin özel kanun, Avukatlık kanunu, Kadastro kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sendikalar Kanunu gibi kanunlarda davada temsile ilişkin hükümler bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda davada temsil kurumuyla maddi hukukta temsil arasındaki farkı ortaya koymaya çalışarak, kara Avrupası hukuklarında, özellikle Alman hukukundaki gelişmeler dikkate alınarak Türk Usul hukukunda davada temsile ilişkin problemlere çözüm getirmeye çalıştık.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008473 008473 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order