Kentsel ortamda bir getto:Fatih kadınlar pazarı örneği için kapak resmi
Başlık:
Kentsel ortamda bir getto:Fatih kadınlar pazarı örneği
Yerel Yer Numarası:
SBEK008587
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 269 y. : şkl.,hrt.,graf., tbl ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özeti var. Kaynakça var.
502:
Doktora Tezi
Özet:
Bu çalışmanın amacı,İstanbul'un tarihi kimliğini yansıtan mimari doku örnekleri açısından zengin sayılabilecek ve merkezi kent alanı olarak gösterilen Fatih İlçesi'nin sınırları içinde Kadınlar Pazarı'nın tarihsel süreçte hangi kentselve toplumsal dinamiklerin neticesi olarak ortaya çıktığını ve Pazarı'ın homojenlik gösteren kent kimliğini sosyolojik bir perspektiften incelemektit.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008587 008587 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order