Basının Karar Verme Hakkı ve Sansür için kapak resmi
Başlık:
Basının Karar Verme Hakkı ve Sansür
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 1997.
Fiziksel Tanımlama:
Vİ, 134 y : kslt ; 30 cm
Genel Not:
Kaynakça var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Basının haber verme, denetim ve eleştiride bulunma ve kamuoyuna açıklama ve oluşturma görevlerinin basın için aynı zamanda birer hak olduğu ve hakuka uygunluk sebebi oluşturduğu, özel hukuk alanında da kabul edilmektedir. Bu yönden kişilik hakkının korunması amacının yerine göre, kamusal değer taşıyan görevler karşısında ikinci dereceye düşeceği, basının kamusal görevlerinin üstün tutulması zorunluluğunun da kalınacağı Yargıtay kararlarında da benimsenmiştir.
Konu Başlığı:

Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009368 009368 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order