EGE'DE, TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ AİDİYETİ TARTIŞMALI ADA, ADACILIK VE KAYALIKLAR SORUNU için kapak resmi
Başlık:
EGE'DE, TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ AİDİYETİ TARTIŞMALI ADA, ADACILIK VE KAYALIKLAR SORUNU
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2009.
Fiziksel Tanımlama:
XVİ, 221 y : şkl, kslt, ekler ; 30 cm
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Ege'de mevcut sorunların çözümünde ilk uğrak yeri kaçınılmaz bir biçimde egemenliği tartışmalı adalar sorunu olacaktır. Gerek kıta sahanlığı gerekse de münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi, Ege'deki adaların egemenliği belirlenmeden imkânsızdır. Bu çalışmada da özellikle benzer kararları ekseninde Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soruna bakış açısı incelenmiş, uluslararası hukukun konuya bakışı kapsamında değerlendirmeler yapılmış ve Ege özelinde de UAD ve Sürekli Hakem Mahkemesi kararları bağlamında tespitler yapılmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009397 009397 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order